CPU SOCKET 1150

- 28%

Bộ vi xử lý Intel CPU Core i7-4790 3.60GHz ,84w 4 lõi 8 luồng, 8MB...

2,750,000 ₫

3,800,200 ₫

Bộ vi xử lý Intel CPU Core i7-4790

Số lõi 4

Số luồng 8

Tần số cơ sở của bộ xử lý 3.60 GHz

Bộ nhớ đệm 8MB SmartCache

Bus Speed 5 GT/s DMI

TDP 84 W

Mua ngay
- 23%

Bộ vi xử lý Intel CPU Core i7-4770 3.40GHz ,84w 4 lõi 8 luồng, 8MB...

2,700,000 ₫

3,500,000 ₫

Hiệu năng

Số lõi:4

Số luồng:8

Tần số cơ sở của bộ xử lý:3.40 GHz

Tần số turbo tối đa:3.90 GHz

Bộ nhớ đệm:8 MB SmartCache

Bus Speed:5 GT/s DMI2

TDP:84 W

Mua ngay
- 29%

Bộ vi xử lý Intel CPU Core i5-4590 3.30GHz ,84w 4 lõi 4 luồng, 6MB...

1,420,000 ₫

2,000,000 ₫

Hiệu năng

Số lõi:4

Số luồng:4

Tần số cơ sở của bộ xử lý:3.30 GHz

Tần số turbo tối đa:3.70 GHz

Bộ nhớ đệm:6 MB SmartCache

Bus Speed:5 GT/s DMI2

TDP:84 W

Mua ngay
- 31%

Bộ vi xử lý Intel CPU Core i5-4670 3.40GHz ,84w 4 lõi 4 luồng, 6MB...

1,450,000 ₫

2,100,000 ₫

Hiệu năng

Số lõi:4

Số luồng:4

Tần số cơ sở của bộ xử lý:3.40 GHz

Tần số turbo tối đa:3.80 GHz

Bộ nhớ đệm:6 MB SmartCache

Bus Speed:5 GT/s DMI2

TDP:84 W

Mua ngay
- 23%

Bộ vi xử lý Intel CPU Core i5-4570 3.20GHz ,84w 4 lõi 4 luồng, 6MB...

1,390,000 ₫

1,800,000 ₫

Hiệu năng

Số lõi:4

Số luồng:4

Tần số cơ sở của bộ xử lý:3.20 GHz

Tần số turbo tối đa:3.60 GHz

Bộ nhớ đệm:6 MB SmartCache

Bus Speed:5 GT/s DMI2

TDP:84 W

Mua ngay
- 36%

Bộ vi xử lý Intel CPU Core i3-4170 3.70GHz ,54w 2 lõi 4 luồng, 3MB...

890,000 ₫

1,400,000 ₫

Bộ vi xử lý Intel CPU Core i3-4170

Số lõi 2

Số luồng 4

Tần số cơ sở của bộ xử lý 3.70 GHz

Bộ nhớ đệm 3MB SmartCache

Bus Speed 5 GT/s DMI

TDP 54 W

Mua ngay
- 46%

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160 3M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz

270,000 ₫

500,000 ₫

Socket: LGA 1150

Tốc độ xử lý:3.6 GHz ( 2 nhân, 4 luồng)

Bộ nhớ đệm: 3MB

Đồ họa tích hợp: Đồ họa HD Intel® 4400

Mua ngay
- 40%

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150 3M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz

240,000 ₫

400,000 ₫

Socket: LGA 1150

Tốc độ xử lý:3.5 GHz ( 2 nhân, 4 luồng)

Bộ nhớ đệm: 3MB

Đồ họa tích hợp: Đồ họa HD Intel® 4400

Mua ngay
- 48%

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130 3M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz

210,000 ₫

400,000 ₫

Mã:  i3 4130

Socket:  LGA1150

Tốc độ: 3.40GHz

Cache: 3Mb

Số nhân/số luồng: 2/4

TDP: 54w

Mua ngay