PC VĂN PHÒNG i5

- 25%

PC Văn Phòng GT10 | H81 | Core i5 4570 | Ram 16GB | SSD 240GB

5,182,000 ₫

6,950,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 22%

PC Văn Phòng GT09 | H81 | Core i5 4570 | Ram 8GB | SSD 240GB

4,517,000 ₫

5,790,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 18%

PC Văn Phòng GT08 | H81 | Core i5 4570 | Ram 4GB | SSD 128GB

3,924,000 ₫

4,790,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 18%

PC Văn Phòng GT07 | H61 | Core i5 3470 | Ram 16GB | SSD 240GB

4,742,000 ₫

5,780,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 25%

PC Văn Phòng GT07 | H61 | Core i5 3470 | Ram 8GB | SSD 240GB

4,078,000 ₫

5,460,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 34%

PC Văn Phòng GT07 | H61 | Core i5 3470 | Ram 4GB | SSD 128GB

3,485,000 ₫

5,250,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 24%

PC Văn Phòng GT07 | H61 | Core i5 2400 | Ram 16GB | SSD 240GB

4,538,000 ₫

5,980,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 26%

PC Văn Phòng GT08 | H61 | Core i5 2400 | Ram 8GB | SSD 240GB

3,873,000 ₫

5,250,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 34%

PC Văn Phòng GT07 | H61 | Core i5 2400 | Ram 4GB | SSD 128GB

3,281,000 ₫

4,990,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay