VGA - Card Màn Hình

- 37%

VGA NVIDIA QUADRO K2200 4GB GDDR5 128BIT

1,580,000 ₫

2,500,000 ₫

VGA NVIDIA QUADRO K2200 4GB GDDR5 128BIT

Mua ngay
- 35%

VGA NVIDIA QUADRO K2000 2GB GDDR5 128BIT

990,000 ₫

1,520,000 ₫

VGA NVIDIA QUADRO K2000 2GB GDDR5 128BIT

Mua ngay
- 27%

VGA NVIDIA QUADRO K4000 3GB GDDR5 192BIT

2,150,000 ₫

2,950,000 ₫

VGA NVIDIA QUADRO K4000 3GB GDDR5 192BIT

Mua ngay