PC VĂN PHÒNG

- 15%

PC Văn Phòng GT19 | H81 | Core i7 4770 | Ram 16GB | SSD 240GB

6,428,000 ₫

7,590,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 18%

PC Văn Phòng GT18 | H81 | Core i7 4770 | Ram 8GB | SSD 240GB

5,764,000 ₫

6,990,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 26%

PC Văn Phòng GT17 | H81 | Core i7 4770 | Ram 4GB | SSD 128GB

5,171,000 ₫

6,950,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 18%

PC Văn Phòng GT16 | H61 | Core i7 3770 | Ram 16GB | SSD 240GB

5,764,000 ₫

6,990,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 20%

PC Văn Phòng GT14 | H61 | Core i7 3770 | Ram 8GB | SSD 240GB

5,100,000 ₫

6,350,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
HOT

PC Văn Phòng GT13 | H61 | Core i7 3770 | Ram 4GB | SSD 128GB

4,507,000 ₫

5,980,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 22%

PC Văn Phòng GT15 | H61 | Core i7 2600 | Ram 16GB | SSD 240GB

5,406,000 ₫

6,950,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 21%

PC Văn Phòng GT12 | H61 | Core i7 2600 | Ram 8GB | SSD 240GB

4,742,000 ₫

5,980,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 31%

PC Văn Phòng GT11 | H61 | Core i7 2600 | Ram 4GB | SSD 128GB

4,149,000 ₫

5,980,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 25%

PC Văn Phòng GT10 | H81 | Core i5 4570 | Ram 16GB | SSD 240GB

5,182,000 ₫

6,950,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 22%

PC Văn Phòng GT09 | H81 | Core i5 4570 | Ram 8GB | SSD 240GB

4,517,000 ₫

5,790,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 18%

PC Văn Phòng GT08 | H81 | Core i5 4570 | Ram 4GB | SSD 128GB

3,924,000 ₫

4,790,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay