Barebone máy đồng bộ (Xác case) - là Option bao gồm Vỏ case, Main, Nguồn, tản nhiệt, DVD... - chưa bao gồm HDD - CPU và RAM. Tất cả đều hoạt đồng bình thường chứ không phải như một số bạn hiểu nhầm xác là xác chết. ( Xác ở đây là trong trạng thái chưa hoạt động đc vì thiếu đồ.).