PC VĂN PHÒNG i3

- 21%

PC Văn Phòng GT06 | H81 | Core i3 4130 | Ram 8GB | SSD 240GB

3,976,000 ₫

5,025,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 32%

PC Văn Phòng GT05 | H81 | Core i3 4130 | Ram 4GB | SSD 128GB

3,383,000 ₫

4,990,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 29%

PC Văn Phòng GT04 | H61 | Core i3 3220 | Ram 8GB | SSD 240GB

3,567,000 ₫

5,025,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 24%

PC Văn Phòng GT03 | H61 | Core i3 3220 | Ram 4GB | SSD 128GB

2,974,000 ₫

3,890,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 22%

PC Văn Phòng GT02 | H61 | Core i3 2100 | Ram 8GB | SSD 240GB

3,505,000 ₫

4,520,000 ₫

Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay
- 20%

PC Văn Phòng GT01 | H61 | Core i3 2100 | Ram 4GB | SSD 128GB

2,813,000 ₫

3,500,000 ₫

 Tăng ngay bộ phím chuột Văn Phòng VSP / Phím Chuột LED G21 chính hãng

Mua ngay