HP Prodesk 600G1

- 44%

Case máy tính để bàn HP 600G1 CPU core i7 4770 Ram 16GB ổ cứng SSD...

3,000,000 ₫

5,345,000 ₫

Model: HP PRODESK 600G1

Cpu: INTEL core i7 4770

Bộ nhớ: RAM 16GB

Ổ cứng: SSD 240GB

Hệ điều hành: Windows 10

Tặng usb thu wifi

Mua ngay
- 30%

Case máy tính để bàn HP 600G1 CPU core i7 4770 Ram 8GB SSD 240GB Tặng...

2,850,000 ₫

4,050,000 ₫

Model: HP PRODESK 600G1

Cpu: INTEL core i7 4770

Bộ nhớ: RAM 8GB

Ổ cứng: SSD 240GB

Hệ điều hành: Windows 10

Tặng usb thu wifi

Mua ngay
- 33%

Case máy tính để bàn HP 600G1 CPU core i3 4130 Ram 8GB SSD 120GB Tặng...

1,800,000 ₫

2,685,000 ₫

Model: HP PRODESK 600G1

Cpu: INTEL core i3 4130

Bộ nhớ: RAM 8GB

Ổ cứng: SSD 120GB

Hệ điều hành: Windows 10

Tặng usb thu wifi

Mua ngay
- 34%

Case máy tính để bàn HP 600G1 CPU core i5 4570 | Ram 8GB | SSD...

2,280,000 ₫

3,457,000 ₫

Model: HP PRODESK 600G1

Cpu: INTEL core i5 4570

Bộ nhớ: RAM 8GB

Ổ cứng: SSD 240GB

Hệ điều hành: Windows 10

Tặng usb thu wifi

Mua ngay
- 34%

Case máy tính để bàn HP 600G1 CPU core i5 4570 Ram 8GB SSD 120GB. Tặng...

2,150,000 ₫

3,275,000 ₫

Model: HP PRODESK 600G1

Cpu: INTEL core i5 4570

Bộ nhớ: RAM 8GB

Ổ cứng: SSD 120GB

Hệ điều hành: Windows 10

Tặng usb thu wifi

Mua ngay