HP Prodesk 600G1

- 26%

Case máy tính để bàn HP 600G1 CPU core i7 4770 Ram 16GB SSD 240GBTặng...

3,950,000 ₫

5,345,000 ₫

Model: HP PRODESK 600G1

Cpu: INTEL core i7 4770

Bộ nhớ: RAM 16GB

Ổ cứng: SSD 240GB

Hệ điều hành: Windows 10

Tặng usb thu wifi

Mua ngay
- 26%

Case máy tính để bàn HP 600G1 CPU core i7 4770 Ram 8GB SSD 240GB Tặng...

3,750,000 ₫

5,050,000 ₫

Model: HP PRODESK 600G1

Cpu: INTEL core i7 4770

Bộ nhớ: RAM 8GB

Ổ cứng: SSD 240GB

Hệ điều hành: Windows 10

Tặng usb thu wifi

Mua ngay
- 25%

Case máy tính để bàn HP 600G1 CPU core i3 4130 Ram 8GB SSD 120GB Tặng...

2,750,000 ₫

3,685,000 ₫

Model: HP PRODESK 600G1

Cpu: INTEL core i3 4130

Bộ nhớ: RAM 8GB

Ổ cứng: SSD 120GB

Hệ điều hành: Windows 10

Tặng usb thu wifi

Mua ngay
- 29%

Case máy tính để bàn HP 600G1 CPU core i5 4570 Ram 8GB SSD 240GB Tặng...

3,250,000 ₫

4,570,000 ₫

Model: HP PRODESK 600G1

Cpu: INTEL core i5 4570

Bộ nhớ: RAM 8GB

Ổ cứng: SSD 240GB

Hệ điều hành: Windows 10

Tặng usb thu wifi

Mua ngay
- 36%

Case máy tính để bàn HP 600G1 CPU core i5 4570 Ram 8GB SSD 120GBTặng...

3,050,000 ₫

4,750,000 ₫

Model: HP PRODESK 600G1

Cpu: INTEL core i5 4570

Bộ nhớ: RAM 8GB

Ổ cứng: SSD 120GB

Hệ điều hành: Windows 10

Tặng usb thu wifi

Mua ngay